Разредители

DN035 Нитро разредител.

LL42 Полиуретанов разредител.

P2  Полиуретанов разредител.

P4 Бавен полиуретанов разредител.

P5 Бавен полиуретанов разредител за електростатика.

DN037 Разредител за миене. Подходящ за почистване на пистолети и шприц системи за нанасяне на бои и лакове.

NMS039 Разредител за миене. Подходящ за почистване на органични и на водни продукти. Може да се използва и за обезмасляване преди боядисване.

PT4399 Ацетон. Подходящ за почистване на пистолети и шприц системи за нанасяне на бои и лакове.