Нитроцелулозни лак/грунд

NM1826-0025,40,90 /нитроцелулозен лак гланц 25%, 40%, 90%/
Нитроцелулозен безцветен лак за нанасяне върху изделия от различни видове дървесина чрез шприцване и автоматизирани линии.
NM грунд
Нитроцелулозен безцветен грунд за нанасяне върху изделия и мебели от различни видове дървесина чрез шприцване и автоматизирани линии

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА НАНАСЯНЕ НА НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН ЛАК И ГРУНД

 NM 1826…./безцветен нитроцелулозен лак/

NM грунд /безцветен нитроцелулозен грунд/

DN35 /нитроцелулозен разредител/

1.Байцване /воден или органичен байц/ по желание на клиента.

– съхнене около 20-50мин.

2.Грундиране с NM  грунд

- към грунда се добавя  15% разредител DN35

- грундът изсъхва за около 30-40 мин.

3. Междинно шлайфане с абразивна гъба или шкура размер 220-280 или по-ситна

4. Лакиране с лак NM1826

- към лакът се добавя  15% разредител DN35

– лакът изсъхва за около 30-40 мин.

Разходна норма: грунд 150-180 гр./м2

                              лак 150 гр./м2

Предимството на нитроцелулозните продукти е бързото им съхнене.

.